Nyhetsbrev April 2016


Riksförbundet Visan i Sverige (RVS) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell riksorganisation som organiserar svenska visföreningar, som arbetar med det svenska kulturarvet visan och/eller singer/songwriterformen.

Fredag 22 april 2016

   


   

Familjemedlemsmöte hos Visans Vänner i Uddevalla!

golv

Att intressera fler unga människor för Visan är en viktig fråga och inte minst diskuteras det mycket i visföreningarna om hur man skall kunna minska genomsnittsåldern genom att rekrytera yngre medlemmar. Denna diskussion fördes också på vårt regionmöte för medlemsföreningar i höstas i Väst. Med på mötet var Daniel Petrén från Visans Vänner i Uddevalla, själv småbarnsförälder, som frågade sig om medlemsmötenas uppläggning var attraktivt för småbarnsföräldrarnas behov eller om det hade blivit så att i takt med att medlemmarna blev äldre och barnen flög ut så hade medlemsmötena blivit tillrättalagda för att passa de åldrande medlemmarnas behov. Borde vi se på strukturen i vår verksamhet?

Hos Visan Vänner i Uddevalla går värdskapet för medlemsmötena på rundgång och ofta möts man hemma hos den medlem som står för värdskapet. När Daniel och hans fru Lisa skulle stå för värdskapet bjöd de in till ett Familjemedlemsmöte med aktivitet för både barn och vuxna.

Fyllda av förväntan kom 43 personer i ålder från 2-92 år varav 11 barn. Daniel och Lisa hade också bjudit in några av sina musikintresserade vänner, varav de flesta inte är aktiva inom visgenren, för att se vad de skulle tycka om mötet och vissjungandet.

Mötet inleddes kl.16.00 med att olika medlemmar framförde nya och gamla barnvisor och texter utdelades för allsång. Barn och vuxna sjung med och litet dans blev det också därtill!

Kl. 17.00 blev det musikalisk frågesport med temat Astrid Lindgren där unga och gamla tävlade tillsammans i grupper och här var barnens insats ovärderlig.

Kl. 18.00 startade det ”vanliga” medlemsmötet med mat och dryck och med inledning av den lokala specialiteten snapsvisor. Barnen satt med vid borden och åt och lyssnade så länge de hade lust. Och sånger framfördes i högt tempo av alla åldrar fram till klockan slog 22.00!

Kvällen blev lång med en massa fina visor, där också några barn var med på ett par visor som fiolspelare och kör.

Alla medlemmar gav uttryck för att det här var ett av de bästa och roligaste medlemsmöten de varit på. Gästerna, som tyckte det på alla sätt varit en höjdarkväll, hade fått ett nytt intresse för visor. Barnen tyckte det varit toppen, inte minst att träffa så många kompisar att leka med.

Hoppas att denna lilla berättelse kan ge inspiration till litet nytänkande hos flera medlemmar. Med en så genomgående positiv respons från alla deltagare finns det all anledning för fler att testa liknande medlemsmöten ett par gånger om året för att vad det kan ge.

Vill ni veta mera om arrangemanget av mötet kan ni gärna kontakta Daniel Petrén i Visans Vänner i Uddevalla på e-post: daniel@petren.se eller på mobil: 070-6635775.

Lycka till!

Med VisVänlig Hälsning,

Håkan Hultin

bord   tre gitarr

 

Riksförbundet Visan i Sverige - info@visanisverige.se -  Plusgiro: riksförbundet: 30 93 64-8