Nyhetsbrev Januari 2016


Riksförbundet Visan i Sverige (RVS) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell riksorganisation som organiserar svenska visföreningar, som arbetar med det svenska kulturarvet visan och/eller singer/songwriterformen.

Lördag 23 januari 2016

   


   
Valberedningen för Riksförbundet Visan i Sverige behöver hjälp!

Inför årsmötet i april letar vi efter dig som kan tänka dig att ställa upp i styrelsen för riksförbundet eller som har förslag på kandidater.

Styrelsen skall så långt möjligt bestå av ledamöter från olika delar av landet, och också vara så jämställd som möjligt.

Vår nuvarande ordförande, Håkan Hultin har avsagt sig omval. Vi behöver därför förslag på ny ordförande, mandatperiod 2 år.

Känner du dig manad, eller känner du någon person som du tror skulle passa bra som ordförande? Hör av dig och lämna namnförslag till oss i valberedningen. Förutom kontaktuppgifter vill vi att du skriver några rader om varför du eller den du föreslår skulle passa bra som förbundsordförande.

Utöver ordförandeposten är det fritt fram att föreslå kandidater till styrelsen i övrigt. Det kan röra både ordinarie ledamot och suppleant. Samma här så vill vi att du lämnar kontaktuppgifter och en motivering.

Årsmötet är söndagen den 3 april i Västerås, och vi vill ha in förslagen senast 7 mars.

Tveka inte att ta kontakt med någon av oss i valberedningen

Christer Jilder 
Gun Hemström 
Karl-Anton Hansson 
070 43002332 
070 5177258 
073 5129880 
christer.jilder@visanisverige.se 
gun.hemstrom@visanisverige.se 
karl.anton.hansson@visanisverige.se 

 

Riksförbundet Visan i Sverige - info@visanisverige.se -  Plusgiro: riksförbundet: 30 93 64-8