Nyhetsbrev Juni 2015


Riksförbundet Visan i Sverige (RVS) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell riksorganisation som organiserar svenska visföreningar från Malmö i Söder till Umeå i norr, som arbetar med det svenska kulturarvet visan och/eller singer/songwriterformen.

Onsdag 3 juni 2015

   


   

Hej alla medlemsföreningar!

Som vi tidigare har informerat om har vi gått in i ett samarbete med MAIS ( Musik Arrangörer I Samarbete) för att med deras samlade resurser kunna ge er ett bättre stöd i ert arbete att arbeta bättre som arrangörer. Genom riksförbundet är ni medlem i MAIS.

  1. Följ gärna själva med vad som är på gång genom att se på deras hemsida www.mais.se (Vi kommer naturligtvis också med jämna mellanrum informera i nyhetsbrev om det vi tror kan vara av intresse för er). På Mais hemsida kan ni också ta del av ARRANGÖRSHANDBOKEN där ni kan få många praktiska tips om hur man kan arbeta bättre med sina arrangemang.
  2. CHECK- i november håller MAIS en träff för arrangörer i Göteborg 14-15 november 2015 (se www.mais.se/check). Passa på - mötet är GRATIS, ni står bara för resa och uppehälle. Här finns det många tips att få och många kontakter att knyta- inte minst över musikformerna-det kan vara mycket matnyttigt. Planera in redan nu och anmäl er så snart som det går- det var fullbokat i fjor!
  3. För er som söker arrangörsstöd direkt från Kulturrådet har det blivit ändrad deadline i år. Den är nu mellan 17 september till 15 oktober och de kommer att vara noggranna med sista datum så se till att era ansökningar kommer in i tid. För att få fullständig klarhet i vad som gäller ER förening kan det vara bra att ringa eller skriva och kolla med Kulturrådet. För festivaler gäller sista dag 20 september i år.

Det är jag, Göran Sergel, som är Riksförbundets representant i MAIS styrelse. Kontakta gärna mig om ni har frågor och synpunkter. Ni når mig på:

tel: 0705-28 30 58 eller mail: goran.sergel@visanisverige.se

   


Med Vänlig Hälsning,
Göran Sergel
Visan i Sverige

www.mais.se

www.arrangorshandboken.se

Länk till Arrangörsstöd ett nyhetsbrev från RFOD med kompletteringar av RVS.

Bilagan om arrangörsstöd är ett nyhetsbrev från RFOD.

Ta till er de delar som kan passa in på er organisation. Visan i Sverige har idag t.ex. ingen möjlighet till fördelning av arrangörsstöd, men skrivelsen ger en bra överblick över vad som krävs för att få stöd.


check />

   

Check! 2015

– seminarier, mötesplats och inspiration för musikarrangörer.

Välkommen till två kreativa och innehållsrika dagar i Göteborg den 14-15 november.

Check! riktar sig till dig som har arrangerat ett tag, börjat att arrangera eller har planer på att ordna konserter. Vi har målet att både stärka redan etablerade arrangörer och att hjälpa nya initiativ över tröskeln in i det offentliga stödsystem som finns för musikarrangörer. De här dagarna kommer att vara praktiskt inriktade för att du ska kunna fortbilda och fördjupa dig i arrangörskap och seminarier och workshops kommer att hållas på olika nivå.

Under Check! får du möjlighet att knyta kontakter för nya samarbeten, lära av bra exempel från andra arrangörer, diskutera kulturpolitik, ta del av praktiska tips när det gäller PR- och publikarbete.

Vi som bjuder in till Check! har stor erfarenhet av att arrangera konserter, men vi vill också lära oss mer – av dig! Det är de fria arrangörerna som skapar en musikalisk mångfald över hela landet. Ni vet bäst vad våra etablerade arrangörsnätverk bör hjälpa till med.

Boka in dagarna nu!

När?
Den 14-15 november.

Var?
Kultur i Väst, Göteborg

Kostnad?
Gratis

Mer info och anmälan i mitten av september på www.mais.se

Check! 2015 Arrangeras av MAIS – Musikarrangörer i Samverkan*, Kultur i Väst, KulturUngdom och med stöd av Kulturrådet.

 

*Musikarrangörer i Samverkan – MAIS:
Kammarmusikförbundet
Kontaktnätet
Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik – RANK
Riksförbundet för Folkmusik och Dans – RFoD
Riksförbundet Visan i Sverige – RVS
Svensk Jazz
Svenska Musikfestivaler – SMF
Sveriges Körförbund
Sveriges Orkesterförbund – SOF

 

 

Riksförbundet Visan i Sverige - info@visanisverige.se -  Plusgiro: riksförbundet: 30 93 64-8