Nyhetsbrev Juni 2014


Riksförbundet Visan i Sverige (RVS) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell riksorganisation som organiserar svenska visföreningar från Malmö i Söder till Umeå i norr, som arbetar med det svenska kulturarvet visan och/eller singer/songwriterformen.

Måndag 2 juni 2014

   


   

    Nya möjligheter för Visan - när vi arbetar tillsammans!

Under maj månad har styrelsemedlemmar i Visan i Sverige deltagit i en del möten som har gett oss nya verktyg i vårt arbete för att att göra Visan mer synlig för myndigheter och allmänhet och att underlätta för våra medlemsorganisationer i deras verksamhet.

    Kulturens är vårt studieförbund–utnyttja det!

Har du tänkt på möjligheterna att få ekonomiskt stöd till din verksamhet genom att kontakta Kulturens? Eftersom din medlemsförening är medlem i Visan i Sverige är du också tillsluten Kulturens.

Kulturens är ett religiöst och politiskt obundet studieförbund och grundades av kulturella föreningar och aktörer. Verksamheten leds huvudsakligen av aktiva konstnärer. Man arbetar med en liten flexibel organisation för att se till att störst möjlig andel av stödpengarna går vidare till kulturaktörerna.

Om din förening har regelbundna medlemsmöten och/eller utbildningar finns det möjligheter att organisera dessa som studiecirklar och få utbildningsbidrag för detta. Det som krävs är att en person går en endags utbildningskurs för att bli cirkelledare (kostnadsfri) och i många fall kan en sådan kurs hållas någonstans i närområdet. Detta kan bli ett litet bidrag till verksamheten och sedan öppna för vidare möjligheter till samarbete.

Hur du tänkt på att du kan söka stöd hos Kulturens för konserter och andra kulturarrangemang? Det kan tänkas att detta stöd kan bli det lilla bidrag som gör konserten möjlig.

Jag rekommenderar er starkt att kontakta Kulturens för att diskutera just era samarbetsmöjligheter. Det är en positiv organisation med förståelse och engagemang för kultur! Vi har en egen kontaktman hos Kulturens och han heter Christoffer Lundström. Du når honom på tel: 070-2721813 eller e-post: christoffer.lundstrom@kulturens.se. Besök också gärna hemsidan www.kulturens.se

    Vi blir partner i Folk - och Världsmusikgalan och behöver snabb respons från er för att få mest möjligt ut av det för Visan!

Vi vet att våra medlemmar önskar att vi skall göra Visan mer synlig i Sverige och ett samarbete med den framgångsrika Folk- och Världsmusikgalan är just en sådan möjlighet.

Efter våra uppskattade seminarier vid årets gala har vi nu inbjudits att delta som partner och man är villig att ge visan möjligheter att delta i tävlingen om priser och i musikprogrammet samt i seminarieprogrammet. Men för att det skall resultera i något konkret resultat måste vi bidra med insatser antingen i form av ideellt arbete och/eller ekonomiskt stöd. Vi har fått förståelse för riksförbundets svaga ekonomi, men då behöver vi ställa upp med frivillig arbetsinsats.

För att få fram visartister i fokus krävs det att vi deltar i de arbetsgrupper som arbetar fram programmet eftersom våra inslag måste diskuteras fram i konkurrens med andra inslag. Som deltagare i dessa arbetsgrupper bör man ha en bra kunskap om både unga och äldre visartister samt en viss insikt i folkmusik.

Vi söker frivilliga till deltagande i följande arbetsgrupper (inget fel att föreslå sig själv!):

ARTISTGRUPPEN: Du bör ha en bred kunskap om aktuella visartister med en tonvikt på yngre artister

JURY: Du bör både ha en bred kunskap om visartister, men också en insikt i folkmusik och kontinuerligt bevaka vad som händer i detta musikliv.

MARKNADSFÖRINGSGRUPPEN: Du bör vara idèrik, men också har en hel del erfarenhet när det gäller att marknadsföra konserter eller andra kulturevenemang.

OPEN FOLK( Seminarieprogrammet): Du bör vara idérik med en känsla för vad som kan vara intressanta teman innanför visan och vem som kunde presentera dessa. Fint att kunna se synergieffekter med folkmusik.

BARN och UNGDOM: Detta är ett eget specialtema för Folk- och Världsmusikfestivalen 2015 och deltagare i arbetsgruppen bör både vara intresserade av temat, men helst också ha praktisk erfarenhet av att arbeta med Visor och Barn.

Förslag till deltagare i dessa arbetsgrupper måste vi ha senast 8 juni!!! (Ring mig på 0501-16207 eller 076-7928569 eller maila på hakahult@hotmail.se Ställ gärna frågor och motivera förslagen kortfattat)

Vi är också intresserade av förslag till oss på seminarieidéer och teman samt föredragshållare.

    Folk och Värdmusikgalan 2015 i Stockholm 13- 14 Mars.
                                Visriksdag 14 mars.

Pricka redan nu av tidpunkten för Folk- och Världsmusikgalan 2015, som blir i Stockholm. 2016 blir mycket sannolikt i Västerås och 2017 troligen i Helsingborg. Framförhållningen ökar i samband med att galan blir alltmer populär. Vi planerar att också detta år förlägga visriksdagen i samband med Folk- och Världsmusikgalan och då preliminärt på lördagen 14/3.

Med tanke på att programmet blir alltmer genomarbetat för att stimulera till nytänkande hoppas vi på starkt ökat besök från våra medlemmar också för att markera oss på galan. De som var med i Umeå var i alla fall mycket positiva!

Vi tar redan nu emot idéer om teman att ta upp på nästa års visriksdag!

    Musikuppropet spelar upp till dans!

Onsdagen 28 maj hölls en välbesökt paneldebatt med riksdagsledamöter från alla partier utom Sverigedemokraterna om starkt ökade anslag för fria kulturutövare utanför de offentliga institutionerna och ett utökat samarbete mellan de offentliga kulturinstitutionerna och fria kulturutövare. Ett område man lagt stor vikt vid är också ett ökat arrangörsstöd. Debatten var en uppföljning av ett tidigare pressmeddelande.

Visan i Sverige är en av de många kulturorganisationer som stöder detta initiativ, då visan är en konstform som har haft låg prioritet när det gäller kulturstöd och där majoriteten är fria utövare och dessutom i mindre omfattning ingår i grupper, något som ytterligare har minskat möjligheterna för kulturstöd.

De olika partiernas representanter var relativt välvilligt inställda utan att ge några konkreta löften (naturligtvis!). Folkpartiet och delvis centern verkade mest välvilliga till förslaget medan moderaterna i stor utsträckning försvarade nuvarande ordning. Övriga partier intog en mellanställning, där dock kulturutskottets ordförande Gunilla Carlsson(S) visade betydligt engagemang. Detta kommer antagligen att bli ett långsiktigt arbete, men det minskar inte viktigheten av det. Kampen fortsätter och fler utspel från arbetsgruppens sida förväntas innan årets val. Följ med och bidra gärna till debatten på hemsidan www.ettmusiklivforalla.se

    Har din medlemsförening låtit medlemmarna ta del av det mycket förmånliga prenumerationserbjudandet på Visor?

Vår tidskrift är ett mycket viktigt verktyg för att göra visan mer synlig. Men vi behöver öka medlemsstödet för att säkra överlevnad och göra den mer verkningsfull som förespråkare för Visan. Allt fler medlemsorganisationer ser de många fördelarna med tidskriften och ansluter sig till en obligatorisk prenumeration för det otroligt låga priset pr. år av 50:-. Senast tog YTF beslutet. Kontakta oss om detaljerna om du inte känner till erbjudandet.

De flesta festivalerna har också sagt sig villiga att sälja prenumerationer på tidskriften, men vi saknar fortfarande några. Kontakta oss så att vi syns överallt där visintresserade möts!

    Vi har två öron och en mun - hör av dig!

Tveka inte att höra av dig om frågor du tycker är viktiga eller idéer du har om att främja visan. Vi är där för dig.

Hela styrelsen önskar er alla en framgångsrik och njutningsfylld vissommar!

 Håkan Hultin