Nyhetsbrev Juni 2013


Riksförbundet Visan i Sverige (RVS) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell riksorganisation som organiserar svenska visföreningar från Malmö i Söder till Umeå i norr, som arbetar med det svenska kulturarvet visan och/eller singer/songwriterformen.

Måndag 17 juni 2013

   


   

visriksdagen

Nätverks-och inspirationsträff för visarrangörer
De som arrangerar visfestivaler och viskonserter är en grupp entusiaster som sällan uppmärksammas, och som lätt glöms bort. Ändå är de så oerhört viktiga för viskonsten, då det är dessa arrangörer som ger vissångare och singer/songwriters möjligheter att få framträda.

Riksförbundet har sett gruppen visarrangörer som en strategiskt viktig grupp, och har därför sedan tre år tillbaka ett nätverk för visarrangörer. Vi har hittills haft tre träffar. En i Stockholm, en i Kungälv och senast en på Särö.

Det har visat sig mycket positivt att få samlas kring gemensamma frågor och problem, men också att få skapa nya kontakter och utveckla nya projekt samt att inspireras av varandra.

Nu förbereder vi en ny träff i höst, men vill innan dess göra en mindre undersökning om ni arrangörer har möjlighet att delta, och vilka behov och intressefrågor som ligger er varmt om hjärtat. Vi hoppas ju på god uppslutning även denna gång.

Elever från Ingesunds singersongwritersutbildning underhöll på visriksdagen. Foto: Anders Falk

Nätverksträffen genomförs från fredag kväll den 4 oktober t.o.m. söndag lunch den 6 oktober. Det går att komma även lördag morgon.

Vi kommer att hålla till på en kursgård som heter Väla Kursgård ww.valakursgard.se där vi kommer att ha stället för oss själva.

Kursgården ligger så till att man kan åka tåg till Herrljunga och sedan bli hämtad för en 15 min. bilfärd.

Vi har gjort vårt bästa för att pressa priserna, för att alla ska ha möjlighet att delta.

Kostnaden i nuläget för dagarna på kursgården ser ut att landa på 1700 kr inklusive all mat och övernattning i dubbelrum.

Våra frågor är nu:

1. Vill du att RVS:s arbetsgrupp skall fortsätta planeringen för nätverksdagarna på Väla?

( ) Ja ( ) Nej

2. Kommer du med stor sannolikhet att delta under dessa dagar?

( ) Ja ( ) Nej

3. Har du förslag på frågor att ta upp, notera dem här:

4. Är du intresserad att delta i telefonkonferens för att närmare diskutera programmet.? (Konferenssamtalet kostar som ett lokalsamtal)

( ) Ja ( ) Nej

5. Övriga synpunkter

Du besvarar detta genom att i ett mail ange frågans nummer och sedan det svar du ger på respektive fråga. Skriv under med ditt namn och tel.nr. Du skickar sedan mailet till: madelen.hermelin@gmail.com

Vi behöver ditt mailsvar senast 30 juni.

Tack för din medverkan och Väl mött!!!

Arbetsgruppen för nätverket

   

Rapport från visriksdagen 2013
Visriksdagen 2013 hölls i ett somrigt Säffle under pingsthelgen.”Visklubb -67” (bildades 1967) är en av landets flitigaste visklubbar och som också stod för värdskapet för årets visriksdag med ordförande Anders Falk.

Seminariet ”Hur går vi vidare med föryngringen i vår förening” innehöll många värdefulla infallsvinklar för oss som är aktiva i en visförening. Föreläsaren Gerth Olsson från Karlstad har lång och bred erfarenhet av musik- och föreningsliv. Han har skrivit flera böcker bl.a. ”Fra tomme stoler til fulle hus” (utgiven av Norsk musikråd). Gerth berättade hur han själv arbetat med att fylla konsertsalar med också mer okonventionella metoder.

- ”Om inte den marknadsföring fungerar som man använder sig av, så måste man hitta på något nytt.”

En enkel tanke, men för att det ska bli en full konsertsal erfordras kreativitet och handlingskraft.

Gerth Olsson påpekade också hur viktig ritualer och gemenskap är för en visförening. Styrelsen måste tala om fördelarna med att vara delaktig och praktiskt visa på att föreningen kan erbjuda gemenskap. Vill vi ha nya medlemmar? Varför i så fall? Kommer nya medlemmar till ett möte eller en konsert är det vår uppgift att se till att de kommer tillbaka. Det är fem gånger så arbetsamt och dyrt att skaffa en ny medlem än att behålla en gammal.

Det låter som enkla sanningar, men stannar inte vid det när det kommer från en person med lång erfarenhet. Gerth Olsson har bl.a. arbetat som programchef för Rikskonserter och bjöd på gått om exempel på både misstag och succéer som kändes mycket berikande att få ta del av.

visriksdagen

Visriksdagens kvällskonsert började med att eleverna vid Ingesunds singersongwriterutbildning bjöd på sina visor. Det är alltid spännande att få höra unga vissångare bjuda på sina visor och jag tror också att det blev en kick för dem att möta en sådan lyssnande och bra publik som Visklubb -67 erbjöd. Ett par av eleverna fick direkt efter konserten nya engagemang.

Från scenen ringde vi upp årets pristagare till Svenska Vispriset som en glad och överraskad Carin Kjellman fick. Motiveringen har vi skickat ut i ett tidigare nyhetsbrev.

Som avslutning bjöd ”môra-Per” på en lite mer rockigare viskonsert, ett professionellt band som består av fem medlemmar från Arvika med eget material. Kvällen avslutades med pyttipanna och en öl i ett mycket trevligt nachspiel med en gitarr som gick runt.

Ordföranden Anders Falk från Visklubb 67, som arrangerade årets visriksdag, bjöd också på några visor under kvällens eftersits.

Söndagen inleddes med det roligaste årsmötet under mina tre år. Kreativa diskussioner och stort engagemang gjorde att årsmötet tog över två timmar - härligt. Vi i styrelsen vill tacka Anders Falk och Visklubb -67 för en oförglömlig och mycket professionellt genomförd visriksdag.

   

Vistidskriften Visor
Nästa nummer kommer ut under oktober månad. Om en visförening bokar mer är 20 prenumerationer, samlar ihop pengar och adresser och betalar in detta till RVS kan vi erbjuda ett prenumerationspris på 75 kr istället för 100 kr för nästkommande två nummer. Hursomhelst hoppas vi att ni alla vill hjälpa till att marknadsföra vistidskriften så att den kan leva vidare efter de tre nummer som vi fått finansieringsstöd till. För annonser och tips till redaktionen kontakta ordforande@visanisverige.se

Bilaga: infoblad om annonsstorlekar och priser

Vi önskar er alla en riktigt skön och bra sommar!

för RVS styrelse

Lasse Zackrisson
ordförande

www.visanisverige.se