Nyhetsbrev Maj 2013


Riksförbundet Visan i Sverige (RVS) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell riksorganisation som organiserar svenska visföreningar från Malmö i Söder till Umeå i norr, som arbetar med det svenska kulturarvet visan och/eller singer/songwriterformen.

Fredag 10 maj 2013

   


   

visriksdagen

Nu drar det ihop sig till årets visriksdag och jag hoppas att många av er kommer till Säffle för att tillbringa pingsthelgen i visans tecken och tillsammans med visvänner. Ett fint program kan Visklubb 67 erbjuda (se nedan) och Comfort Hotel Royal ger oss ett mycket förmånligt pris för mat och övernattning (info: www.visanisverige.se). Årets pristagare till Svenska Vispriset kommer också att delges under lördagskvällens konsert.

Under visriksdagen kommer också vårt årsmöte äga rum och årsmöteshandlingarna länkas här och finns också att hämta på vår hemsida.

Dagordning

Verksamhetsberättelse 2012

Ekonomisk berättelse 2012

Handlingsplan 2013

Inbjudan från Visklubb -67

   

Vårens stora händelse för oss var när första numret av vår nya vistidskrift ”Visor” distribuerades gratis till 11.000 organiserade visentuasiaster i Norden. Vi vill uppmana våra medlemsföreningar och medlemmar att puffa för tidskriften så att tidskriften också i fortsättningen når ut till alla visvänner. Flera visföreningar i Finland har betalat in prenumerationsavgiften för alla i sina styrelser. Ett gott initiativ som vi gärna vidarebefordrar till medlemsföreningarna i Sverige.

   

De kommande två numren kostar 100 kr och summan sätts in på plusgiro: 66 45 43-6, Visan i Sverige och glöm inte att ange ditt namn och adress på inbetalningen. Mejla också in ditt namn samt postadress till vår mejl info@visanisverige.se så vi får all information korrekt och kan pricka av inbetalningen.

   

Till sist ser jag nu fram emot visriksdagen i Säffle och jag hoppas att vi ses där nästkommande helg!

   

Glada vårhälsningar

önskar styrelsen genom

Lasse Zackrisson

ordförande

070 3150903

www.visanisverige.se

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Visklubb -67 är värd för

Riksförbundet Visan i Sveriges

Visriksdag

Lördag 18 maj och söndag 19 maj på Comfort Hotel Royal i Säffle.

Alla medlemmar är välkomna att delta!

Ingen avgift förutom eventuell förtäring och entré till kvällens konsert.

Lördag 18 maj 2013

12.00-13.00 Lunch på hotellet, incheckning

14.00 Hur går vi vidare med föryngringen i vår förening? Gert Ohlsson om det goda ledarskapet.

15.00 Kaffe och uppföljande frågestund/diskussion kring seminariet.

19.00 Viskonsert på Medborgarhuset med môra-Per och elever från Ingesunds Visskola.

21.00 Lättare middag – eftersnack.

Söndag 19 maj 2013

10.00 Årsmöte med RVS.

11.00 Information från Kulturens Bildningsverksamhet.

11.20 Diskussion om RVS:s framtida roll och möjligheter.

12.30 Lunch på hotellet.

14.00 (Reservtid) Visning av Silvénska villan och presentation av Visklubb -67 i för dem som inte åkt hem.

   

Medborgarhuset, Lördagen den 18 maj kl 19.00

Gruppen môra-Per från Arvika

samt elever från Ingesunds Visskola

En skön blandning av visa, folkmusik och rock på svenska. Missa inte detta!

Entré 150:-, medlemmar 130:-, ungdom 50:-.

Förköp Medborgarhuset 0533-68 16 00 • Lundell 0533-104 51