Nyhetsbrev April 2013


Riksförbundet Visan i Sverige (RVS) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell riksorganisation som organiserar svenska visföreningar från Malmö i Söder till Umeå i norr, som arbetar med det svenska kulturarvet visan och/eller singer/songwriterformen.

Lördag 6 april 2013

   


   

Pengar till arrangörer och festivaler

Kulturrådet utlyser 3 miljoner i stöd till festivaler och arrangörer som anordnar konsertserier. Senaste ansökningsdag är 16 april

Läs mer om stödet på Kulturrådets hemsida kulturradet.se/sv/bidrag/musik/stod-nationella-turneer-konserter/

Lasse Zackrisson
ordförande
Riksförbundet Visan i Sverige