Nyhetsbrev December 2012


Riksförbundet Visan i Sverige (RVS) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell riksorganisation som organiserar svenska visföreningar från Malmö i Söder till Umeå i norr, som arbetar med det svenska kulturarvet visan och/eller singer/songwriterformen.

Onsdag 5 december 2012

   


   
Cajsa Stina Åkerström (foto: Magnus Bremefors)

Vill ni nå ut till visvänner i Norden?

Arrangerar ni en festival eller en större konsert 2013?

Vill ni informera om er förening och stödja vår nya vistidskrift?
Nu startar vi upp en ny tidskrift för visor och singersongwriters tillsammans med norska visriksförbundet (Norsk viseforum) och Visans Venner i Danmark. Vi kommer också att täcka in övriga Norden med Finland, Island, Färöarna och Grönland. Första numret av tidskriften kommer att hamna i 10.000 visvänners brevlådor i början av mars 2013 (4.000 i Sverige, 3000 vardera i Norge och Danmark och något hundratal till övriga nordiska länder). Vill ni annonsera i första numret så bifogar vi ett infoblad om annonsstorlekar och priser.

Bilaga: infoblad om annonsstorlekar och priser

Boka annonsen genom Lasse Zackrisson, gärna så snart som möjligt.

Har ni frågor så tveka inte att höra av er!

Allt gott, Lasse Z

Lasse Zackrisson

070 3150903

ordforande@visanisverige.se

www.visanisverige.se

Cajsa Stina Åkerström finns med i första numret av nya vistidskriften! (foto: Magnus Bremefors)